Alla människor behöver en trädgård även om den är helt liten,

för att hålla en djupare kontakt med jorden och därmed något djupare inom sig själva.

Carl G Jung

Close