November

Snö

När snön kommer går nuförtiden inte att beräkna. Det kan vara extra tidigt, mycket sent eller inte alls. Å ena sidan skulle jag helst av allt vilja slippa den helt och hållet. Å andra sidan behövs den storligen för att skydda trädgården från sträng kyla. Här kan det bli kring…

Continue reading