Den angripna rabatten är nu uppgrävd, omgrävd och omplanterad. När det kom till kritan visade det sig att merparten av växterna hade klarat sig även om det blev en del svidande förluster. Däremot är det inte säkert att de skulle klarat sig någon längre tid om inte de tagits upp, rabatten grävts om och de återplanterats. Gångsystemet som sorkarna åstadkommit var omfattande och risken skulle varit stor att rötterna dött för att de hängt i luften. Först grävdes växterna upp, sen gick jag igenom och stampade på alla gångar. Efter det började ett mödosamt arbete att gräva om hela rabatten och slutligen att tillföra hönsgödsel och kogödsel för att få en ny bra start. Några växter har fått planteringsgropen inklädd med kycklingnät. Det gäller bland annat några hortensior eftersom att just hortensior var några av de växter som sorkarna verkade gilla. Det blir ett test att se hur det fungerar att skydda osäkra växter på det sättet. En bra fingervisning om vad de inte gillade är helt enkelt det som inte rördes. Allt det är nu återplanterat (växtlista längre ner). En ny växt som tillkommit är en blodfläder. Eftersom att det är en buske med ätbart på (som de verkar gilla) har planteringsgropen klätts med kycklingnät för att vara på säkra sidan.

Skydd och skrämmor

Som ett extra skydd har ett kycklingnät grävts ner som ett försök till barriär där de framförallt plöjt sig in för att komma till rabatten (mellan stora stenar). Tyvärr gick det inte att gräva sig längre ner än ca 40 cm. Kycklingnät har också använts som jag nämnde tidigare för att klä in planteringsgropen på vissa växter. Muren i bakkanten av rabatten (som är en nivå under rabatten) och där de tar sig in kommer att vi att göra vårt bästa för att mura igen håligheter. Dessutom har tre stycken ska ’sorkskrämmor’ stuckits ner som både avger ljud och vibration. När jag pratade med företaget skadedjursbekämpning.nu fick jag rådet att ta i rejält för att störa bort dem ordentligt. Risken är annars att de vänjer sig vid ljudet om man sätter för få eller för långt mellan dem. Bättre att ta i ordentligt. De minns tydligen ljudet, eller upplevelsen av ljudet, så har de en gång blivit skrämda och sedan hör ljudet igen ska dem hålla sig borta, allt enligt företaget skadedjursbekämpning.nu. Jag kanske kompletterar med flera skrämmor också på andra ställen.

Det är genom håligheter i den här muren som sorkarna tar sig in till rabatten ovanför. Jag satte en sorkskrämma här nere också.

Återplanterade och kompletterade växter

Rabatten spänner från ett torrt och varmt läge närmast eken, till ett kallare och fuktigt mot thujahäcken. Därav de olika växternas ståndorter i listan.

Blodkornell  – Cornus Alba ’Kesselringii’
Rysk kornell  – Cornus Alba ’Ivory Halo’
Hortensior (hälften av hortensiorna gick dem på, hälften lämnades. Kycklingnät här) – Hydrangea
Järnek -Ilex Aquifolium
Idegran – Taxus bacata
Rödbladig ormhassel – Corylus avellana ’Red Majestic’
Kärleksört – Hylotelephium telephium
Lammöron – Stachys byzantina ’Big Ears’
Rölleka – Achillea millefolium
Hässlebrodd – Milium effusum ’Aureum’
Daggkåpa – Alchemilla mollis
Vit skogsaster – Aster divaricatus
Guldakleja – Aquilegia chrysantha ’Yellow Queen’
Fingerborgsblomma – Digitalis
Läkesilverax – Acatea racemosa
Astilbe – Astilbe
Brunnäva mm – Geranium phaeum
Blodtopp/Pimpinell – Sanguisorba officinalis ’ Tanna’, Sanguisorba tenuifolia ’ Pink Elephant’
Strandveronica – Veronica longifolia ’Charlotte’
Vit humleblomser, Geum rivale ’Album’
Elfenbensstormhatt – Aconitum septentrionale ’Ivorine’
Vit Stäppsalvia – Salvia nemorosa ’Schneehügel’
Alunrot – Heuchera
Pion – Paenonia
Allium – Allium ’Mount Everest’, ’Purple Sensation’

Slingerstormhatt (Aconicum hemsleyanum ’Red Wine’) står på inköpslistan och så kommer jag också att prova med ett par ’nya’ andra växter också.

Mer om själva sorkangreppet och information kring sorkangrepp  HÄR

Nyplanterat, och rufsigt. Om några veckor kommer rabatten ha börjat växa ihop sig. Det saknas en del växter också.

Nu är det bara att hålla tummarna. Hoppa en och en annan dans runt rabatten för att leva om. Vara uppmärksam, uppfinningsrik och inte glömma att byta batterier i skrämmorna. Jag lär återkomma med uppdatering om hur det går!