Jag lyckades pricka in en av höstens vackra dagar när jag styrde kosan till en by utanför Hammarstrand i östra Jämtland, drygt 10 mil från Sundsvall. Målet var en speciell och liten plantskola som riktat in sig på udda perenner, alpiner och lundväxter som inte så ofta odlas kommersiellt. Kaktusar på fönsterbrädan som växte i antal för varje år födde under Larz Danielssons uppväxt den ostoppbara passionen för ovanliga växter och som i vuxen ålder resulterade i en egen plantskola, Spezialplant, målet för mitt besök.

När den inneboende lusten och intresset inte kan hejda sig utan behöver få utlopp på något sätt, som i att starta en verksamhet, ja då spelar det inte någon roll var man bor, eller hur omständigheterna ser ut. Det bara måste gå.

Fylld Blodört – Sangunaria canadensis ’Multiplex’.

Det fanns aldrig något annat alternativ för Larz när det blev dags för att utbilda sig än att göra det inom trädgård. Något jobb direkt efteråt inom trädgårdsbranschen blev det däremot inte, utan på en frisörsalong och flytt från hemtrakten till Stockholm. Drömmen att starta en plantskola för ovanliga perenner fanns tidigt men det var först när möjligheten att ta över mormor och morfars hus i hembyn som Larz gjorde slag i saken och flyttade tillbaka till Hammarstrand. De första åren byggdes verksamheten upp på all ledig tid som fanns, men 2007 sa Larz upp sig och har sedan dess ägnat sig på heltid åt sin plantskola och kringverksamhet runt den. Första växthuset på 20 kvadratmeter blev snabbt för litet och det blev till att bygga större och ytterligare ett kom till för att kunna ta hand om alla plantor som drogs upp.

Primula auricula (hybrider).

Plantskola i trädgården

Plantskolan, som ligger i en vanlig villaträdgård, med en viss utökad markyta hos grannen, ångar av iver och ’jädrar anamma’. Larz berättar att han tar emot förbokade besök men har inte fasta öppettider. Med en verksamhet som inte ligger helt centralt till blir webben och nätförsäljning viktig. Premiären varje år, när årets plantomgång släpps i slutet av december, innebär ett högt tryck på orderingången då många vill försäkra sig om att få det de siktat in sig på innan det blir slutsålt. Kunderna kommer både från Sverige och andra länder och är de allra flesta precis som Larz intresserade av ovanliga växter som kan vara svåra att hitta. Om våren är normal skickas de första beställningarna ut i början av april till kunderna i de södra delarna i landet. Förutom webförsäljning säljer Larz växter även vid olika trädgårdsmässor, plantmarknader och många gånger i samband med de föredrag han håller. Ett nytt föredrag för i år handlar om den senaste spännande resan som gjordes i höstas till ett outforskat bergsområde gränsande till Indien, Arunachal Pradesh.

Kalendarium för Lars och Spezialplant hittas HÄR

De flesta plantorna dras upp från frö

När vi hörs på telefon för några kompletterande frågor är Larz fullt engagerad i att ta itu med årets stora omgång av sådder. Varje år sås cirka 500 nya arter som är säljbara som tidigaste kommande år. Jag frågar om det är någon speciell art han är speciellt nyfiken på av årets omgång och jag får till svar att han alltid är lika förväntansfull på alla sådder, men bland annat Aquilegia Nivalis ses extra mycket fram emot. Kring första veckan i januari brukar de flesta sådderna var avklarade. Första anhalten då är ett uthus utan värme, där tråg och krukor får stå till i början av april då en del har börjat att gro. De flyttas då till det stora växthuset för att få bättre ljus och värme. Tiden som följer nu innebär noggrann passning för att inte sådderna ska torka ut. Den här tiden upptas också av att dela och plantera om befintliga plantor, många av dem som såddes året innan exempelvis. Allt sås inte vintertid, pioner bland annat sås på hösten eftersom att de allra helst sås med färska frön och först behöver en tid med värme och sedan en köldperiod.

Ta reda på vad fröerna behöver för att gro

För att bäst lyckas med sådder av perenner gäller det att läsa in sig på vilka omständigheter fröerna behöver för att gro, vilket varierar. Är de exempelvis ljusgroende, mörkrgroende, måste de stratifieras (få en köldperiod) eller behöver de omväxlande temperaturer för att komma igång kanske. Här ligger den största orsaken ifall sådd av perenner misslyckas säger Larz, det vill säga att fröerna inte fått rätt förhållanden kring sådden för att kunna komma igång och gro.

Larz jordrecept för höghöjdsväxter

Såjord
 1 del såjord + 1/2 del sand (0,4-0,6 mm) + 1/4 små lecakulor.

Omplanteringsjord
 2 delar mediumgrov torv + 1 del sand + 1/2 del små lecakulor + långtidsverkande gödsel

Codonopsis deltoidea

Växthus och drivbänkar

De plantor som dras upp huserar i två större växthus och ett mindre i bågväxthus men också i stora mängder drivbänkar. Det slår mig att den totala ytan som bänkarna utgör säkerligen är den dubbla jämfört med det som ryms i växthusen. Larz använder 10 mm kanalplast som topplock på drivbänkarna för bästa hållbarhet. Sådana skivor klarar dessutom stora snömängder bra också får jag veta.

Hur trivs alpiner?

Många av de växter Larz säljer är alpiner. Jag ber honom berätta hur han skulle råda en nybörjare att komma igång med att ha alpiner i sin trädgård.

  • Välj en öppen plats där det är mycket ljus och delvis sol.
  • Upphöjda rabatter, gärna i olika nivåer, är att föredra. Tänk att växterna kommer från bergen så försök att efterlikna förutsättningarna i ursprungsmiljön så långt det är möjligt. Alpiner vill ha det väldränerat, upphöjda planteringar hjälper till med det. En del vill ha det svalt om fötterna men inte kruttorrt likt ett stenparti.
  • Eftersom att alpiner vill ha det riktigt väldränerat, tänk på att ha mycket sand i jorden. Lerjordar eller riktiga mulljordar är inget för alpiner då dessa är tunga, kompakta och dränerar dåligt och kan dessutom ge förutsättning för stående vinterfukt – något alpiner inte mår bra av alls. Använd (förutom sand), torv med struktur för att jordförbättra innan plantering.
  • Höghöjdsväxter, bland annat alpiner, trivs bäst då somrarna är svala och då det endast korta perioder blir 20-25 grader. Växterna kan få värmeslag som på så sätt påverkar deras överlevnad (d v s härdighet).

Drivkraften

Att få se och uppleva ovanliga växter i dess rätta miljö är den stora drivkraften bakom äventyrslusten i Larz odlingsliv och den för honom på strapatsrika resor till otillgängliga platser långt bortom kända resmål. Längre inspirationsresor har gjorts till Indien, Chile & Kina bland annat. Naturen är den största inspirationskällan i alla lägen, inte anlagda trädgårdar. Det är varje enskild växt och dess unika förutsättningar i levnadsmiljö som är det utmanade att få grepp om säger Larz. Att lyckas med det svåra och till och med det som räknas som omöjligt. Att förstå sig på de komponenter som spelar roll för växterna och kunna ge dem det i hemmamiljön. Det är tacknämligt att bo i Hammarstrand fortsätter Larz. Det är egentligen en alldeles ypperlig växtmiljö för höghöjdsväxter med de svala somrar som det oftast är här.

Det är varje enskild växt och dess unika förutsättningar i levnadsmiljö som är det utmanade att få grepp om. Att lyckas med det svåra och till och med det som räknas som omöjligt.

Slingerstormhatt, Aconitum hemsleyanum ’Red Wine’ växer frodigt på flera ställen hos Larz.
En ljuvlig växt jag är glad över att ha i min egen trädgård hemma i Sundsvall.

Vackert bladverk hos pyrolan och den variegerade bergenian.

Clematis addisonii

Vid gaveln av ena växthuset blommande denna näpna klematis vackert i stark purpur och vitt.

Lyckan var stor när jag såg att Larz hade ett par krukor med vit slingerstormhatt Aqonicum sungpanese ’White Wine’. Jag fick med mig ett exemplar hem som jag är spänd på att få se komma igång till våren. Våren, den vi trädgårdsmänniskor ser fram emot lika mycket, oberoende om vi är inriktade på ätbara odlingar, har en dekorativ trädgård eller som i Larz fall samlar på ovanliga växter. Odlande och trädgård tar sig olika uttryck men drivkraften att få hålla på med odlande, växter och att hänga med i årstidsväxlingarna är densamma. Vi tilltalas helt enkelt av olika saker och som också speglar vår personlighet. Det är alltid djupt inspirerade att få träffa människor som är dedikerade och hängivna något och där det är uppenbart att hängivenheten inte går att stänga av, utan finns likt en oberoende puls inombords. Larz är en sådan, med en invärtes grön puls som är ett med honom och som även kan förnimmas runtomkring honom. Odlandet och plantskolan är sätt att låta pulsen få uttrycka sig, att ha någonstans att ta vägen. Det ligger inte bara tid och omsorg bakom varje uppdragen planta som säljs i plantskolan, en del av Larz gröna puls och själ följer också med i köpet. I jorden, i existensen av växten och i en upptäckaranda som vävt in sig mellan blad och rötter.

Slingerstormhatt – Aconitum sungpanense ’White Wine’.

Väg 86, från Sundsvall till Hammarstrand, går längs Indalsälvens exotiskt och dramatiskt kuperade landskap med böljande skogsklädda sluttningar och vidsträckta vyer längs dalgången. En väg jag har åkt många gånger, men denna gång kändes den extra passande för resans slutmål.

Här hittas Larz och hans växter

Webshop och hemsida:    www.spezialplant.nu
Kalendarium för Lars och Spezialplant:    HÄR

 

Vid tangenterna och bakom kameran
/Charlotte