När man drabbats av sorkangrepp i trädgården är det lätt att tappa sugen. Vissa år kallas för sorkår då angreppen kan bli stora. En del har konstanta problem med sork och en del drabbas emellanåt. Beroende på hur ens situation är gällande angreppens omfattning får man tänka till på strategin. För min egen del har jag endast haft små, men dock, påhälsningar av sork genom åren tills i vintras då jag fick ett stort angrepp i en stor plantering som upptäcktes när ett litet träd stod snett. Första tanken var att det inte skulle vara någon idé att ens försöka åtgärda rabatten med nya växter. Men så tänkte jag om och kommer att göra ett försök att återställa genom att till övervägande del välja växter som sorkar oftast inte rör enligt den information jag hittat och fått. Det finns vad förstår däremot inte några helt säkra kort och äts inte växterna eller rötterna upp kan växterna undermineras av gångarna så att växten dör ändå. Dessutom gäller det att störa dem med ljud, vibrationer,  inte erbjuda en gästvänlig miljö och skydda växter så långt det går. Vår katt, som bara lyckas att ta små möss är inte mycket hjälp, däremot har jag förstått att en sorkhund är det bästa att ha egentligen.

Tips och  metoder när man drabbats av sork eller att använda i förebyggande syfte

Sammanställningen bygger information som går att hitta från SLU, företag som jobbar med sorkbekämpning,
trädgårdsföretag, alla slags trädgårdsforum på nätet, organisationer, tips givna på Instagram mm.

 1. Gör det ogästvänligt för sorkarna genom att ha kortklippt gräs och inte några skräphögar och liknande där sorkar kan gömma sig.
 2. Lev om, stampa och stör sorkarna. Stampa också till de sorkgångar som hittas. Extra viktigt att stampa runt träd och buskar på hösten, även stampa till runt dem när det kommit snö.
 3. Plantera växter de inte gillar i första hand. Se längre ner!
 4. Klä planteringsgropen eller rotklumpen med ett finmaskigt nät. Kycklingnät, som är ett finmaskigare nät än hönsnät med har 13 mm maskor, ska fungera enligt fleras erfarenheter. Har dock stött på rekommendationen att inte använda nät med större maskor än 9 mm.
 5. Klä stammen på nyplanterade träd med gnagskydd eller finmaskigt ståltrådsnät som går en bra bit ner i jorden.Ca 5- 10 cm.
 6. Använd fällor eller fångstburar. Finns olika. Tänk på att inte ta i fällor med händerna. Sorkarna känner lukten. Använd handskar som enbart används till detta och lämna dem gärna ute så att de neutraliseras av uteluften mellan gångerna dem används.
 7. Sorkskrämmor med ljud och vibration som sticks ner i marken. Dock kan sorkarna vänja sig vid ljudet efter ett tag och därför bör om möjligt frekvensen ställs om med jämna mellanrum. Glöm inte heller att byta batterier. Det finns även olika slags solcellsdrivna sorkskrämmor. Dessa kan inte placeras lika dolt och under växter som skuggar eftersom att panelen behöver tillgång till solljus. En batteridriven kan vara helt dold.
 8. Gräv ner flaskor till hälften, ljudet som bildas ska vara avskräckande. Prova med vatten i flaskan för att variera ljudet.
 9. Gasa ihjäl dem med i hålen, det finns olika metoder. Karbid, bilavgaser, rökpatroner exempelvis.
 10. Använd sorkpistol som skjuter iväg tryckluft i gångarna.
 11. Lägg sådant som luktar illa i hålen som surströmming, tygbit, papper eller liknande indränkt med björktjära eller ättika, hönsgödsel, människokiss, vitlök, hackade kvistar från thuja eller en.
 12. Kaffesump, chilipeppar, finkrossat snäckskal och människohår i gångarna ska också vara avskräckande.
 13. Stick ner kvistar från thuja eller hägg runt det man vill skydda.
 14. Skaffa katt eller hund som tar sorkar.
 15. Sätt upp sittpinnar för rovfåglar.
 16. Det finns olika slags doftpreparat som kan köpas som ska strös ut och på så sätt skrämma bort sorkar.
 17. Gräva ner en skyddsbarriär, likt en underjordisk mur, som ska hindra sorkarnas framfart under jorden. Skyddsbarriären kan säkerligen bestå av olika material men det finns en avsedd som säljs hos sorkbekämpande företag.

Inte hjälper han till mycket vår lurvboll i sorkjakten. Någon enstaka mus är allt han klarar av att ta.

Redan i höstas

Redan vid första frosten höstas såg jag faktiskt de första spåren av sorkarna i den angripna (och delvis nygrävda och omgjorda rabatten). Jag stampade till gångarna och satte ner en sorkskrämma med ljud och vibration, men så kom vintern.

Tydliga tecken

Helt enkelt är det inte. Jag trodde nog att sorkarna skulle dragit sig tillbaka nu under våren eftersom att jag börjat vara ute mera i trädgården och dessutom stampat runt i den angripna rabatten. Men nej då. Hittade ett nytt hål i den sargade rabatten från en dag till en annan.

 

Min strategi nu

 1. Ta upp alla växter som lever. Det var trots allt en hel del. Dock är det inte helt säkert att de skulle överlevt om de fått stå kvar. Risken är stor att sorkarnas gångar underminerat och gjort så att rötterna hänger i luften.
 2. Gräva om hela rabatten så att alla gångar förstörs och börja om på nytt.
 3. Försöka täppa till alla håligheter i muren, där sorkarna i första hand tar sig in. Det kommer att vara omöjligt att få det helt tätt utan att riva muren och anlägga en ny tät variant. Jag kommer troligen att först sticka att in något avskräckande i håligheterna så långt det går (har inte bestämt än vad), sedan täppa till med cement så gott det går.
 4. Eventuellt grävs en barriär ner längs bakkanten av rabatten närmast anslutningen mot muren. Utmaningen är bara att den behöver gå ner ca 1 meter som jag förstått det. Men jag tänker att alla hinder är hinder och om jag lyckas få ner en barriär i 30 – 50 cm är det bättre än ingen alls.
 5. Använda sorkskrämmor med ljud och vibration som sticks ner i marken. Minst tre stycken i rabatten och några till på andra ställen. Efter att ha pratat med företaget skadedjursbekämpning.nu rekommenderades jag att ’överdosera’ med dem för att störa sorkarna rejält istället för att ha färre som dem kan ha en chans att vänja sig vid.
 6. Välja växter som det finns erfarenheter av att sorkar inte gillar.
 7. Chansa på en del växter som de borde sky, men som jag inte hittat omnämnda, tänker framförallt att alla giftiga växter borde klara sig. Slingerstormhatt exempelvis. Har inte sett stormhattar räknas upp någonstans som en växt sorkar skyr, men rimligtvis borde det vara så.
 8. Klä in roten på buskar (träd) som återplanteras med kycklingnät. Utmaningen blir att inte nätbeklädnaden inte får bli för tätt sittande så att det finns tillräckligt med växtutrymme innanför den.
 9. Vintern kommer alltid att vara en utmaning. Funderar på om fällor är ett alternativ innan snön kommer. När väl det finns ett snötäcke blir det svårt att hantera dem rent praktiskt. Efter samråd med skadedjursbekämpning.nu kommer jag att lämna kvar sorksrkämmorna i marken när det fryser även om det inte rekommenderas av tillverkaren. Det som fungerar mindre bra i frusen mark är vibrationen, men ljudet ska det inte vara något problem med. Det viktigaste är att byta batterier medan dem fortfarande går att få upp ur marken så att inte batterierna tar slut innan det tinar igen.

–  V Ä X T E R  –

Den växt som oftast omnämns som ’säker’

Den växt som omnämns oftast som sorkar inte rör och i viss mån även avskräcker och skyddar från angrepp på närliggande växter är Allium, ibland kallad för sorklök. Jag tänker att därför att det borde vara en säker växt att använda. Men inte alltid. Jag har läst om dem som fått sina allium uppätna också. Dock är majoriteten rörande eniga om att den är säker, vilket känns lovande. Alla slags illaluktande lökväxter nämns på många ställen som sorkskyende växter. Kejsarkrona, piplök, gräslök, vitlök, kirgislök (alla slags allium) räknas upp som sådana att sorkar inte rör på grund av deras lukt.

Kirgislök – Allium Aflatunense ’Purple Sensation’, också kallad för sorklök

Enligt Ewa Wirén på SLU är följande perenner inte uppskattade av sorkar och rekommenderas att välja om man blivit utsatt för angrepp

Fingerborgsblomma

Artemisia – malört
Aquilegia – akleja
Convalaria – liljekonvalj
Dicentra spectabilis – löjtnantshjärta
Digitalis – fingerborgsblomma
Fritillaria imperialis – kejsarkrona
Helenium – solbrud
Leucanthemum – prästkrage
Levisticum officinale- Libbsticka
Lysmacchia punctata – praktlysing
Melissa officinalis – citronmeliss
Narcissus – påsk/pingstliljor
Papaver croceum – sibirisk vallmo
Thymus – timjan
Verbascum – kungsljus
Buddleja davidii – syrenbuddjeja
Hydrangea anomala ssp petpolaris – klätterhortensia
Philadelphus – schersmin
Picea abies – gran
Rosa gammaldags – buskros och nyponros
Spiraea – spirea
Syringa – syren

Ogräs som sorkar skyr: sötväppling och hundtunga.

 

Alla mina astilbe klarade sig.

Andra växter som det finns erfarenheter av har klarat sig vid angrepp

Ormrot
Klematis
Malvor
Daggkåpa
Dagliljor (dock uppgifter på att de blivit ätna också)
Nävor
Blåklint, Hässleklockor
Lungört
Kärleksört
Klocklilja (kanske alla fritillarior?)
Riddarsporre
Pioner
Lammöron
Ormöga
Skuggröna
Astilbe
Stäppsalvia
Nepeta
Jättedagkåpa
Blomstertobak
Buxbom


Mina växter

Rysskornellen står helt orörd (har tre stycken i rabatten). Klotkörsbäret stod och svajade och har fått en hel del av sina rötter uppätna. Förhoppningsvis går det att rädda. Beslutade att flytta det för att inte riskera att sorkarna fortsätter att äta på de få kvarvarande rötterna. Av växter som räknas upp ska klara sig finns bland annat Klätterhortensia. Uppenbarligen är däremot inte alla hortensior säkra. I rabatten fanns flera olika ( ingen klätterhortensia) varav sorkarna helt eller delvis lyckades äta upp rötterna på två – tre stycken medan de andra stod orörda. Här vet jag faktiskt inte hur jag ska göra. Vill gärna ha hortensiorna kvar, men uppenbarligen gillar sorkarna i alla fall vissa sorter. Varför några blev lämnade går aldrig att få veta. Fanns det godare att äta i närheten kanske? Eller är det så att det skiljer sig åt mellan sorterna. En som uppenbarligen gillades eller stod när till hands i framfarten var ’Limelight.

 

Hässlebrodd ’Aureum’ – klarade sig hos mig.

Växter som klarade sig hos mig

Kornell
Idegran
Järnek
Ormhassel, rödbladig
Hässlebrodd
Hortensior (men några strök med också)
Höstsilverax
Alla marktäckarväxter (revsuga, gulplister)
Ormrot
Alla slags kärleksört
Astilbe
Daggkåpa
Veronica
Alunrot
Nävor
Iris
Rölleka
Ulleternell
Lammöron
Digitalis
Akleja
Blodtopp
Elfenbensstormhatt
Skogsaster

Svartplommon – klarade sig inte hos mig.

Växter som inte klarade sig hos mig (eller blev angripna)

Svartplommon
Klotkörsbär (nästan alla rötter uppätna)
Ett par hortensior
Salix
Pion
Tulpaner (men flera lämnades också)
Liljor (tre olika sorter)
Säkerligen fler växter också – det kommer en uppdatering när hela rabatten är omgrävd.

Osäkert om dessa just nu, har inte hittat dem i varje fall:
Rosenflockel?
Hosta?
Klematis?
Salvia?
Daglilja?

Ja, nu återstår en hel del jobb innan det går att återplantera och göra ett försök att få till en rabatt som ska klara av att det finns sorkar i närheten. När allt är planterat och klart kommer ett nytt inlägg där jag berättar om hur jag tänkte och vilka växter jag slutligen valde. På återhörande!

/Charlotte